RP 95/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 50 § i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 50 § i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården
Stadfäst30.12.2019
Författningssamlingen1491/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik
Stadfäst30.12.2019
Författningssamlingen1492/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum28.11.2019
Undertecknarefamilje- och omsorgsminister
Krista  Kiuru
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredraganderegeringssekreterare
Outi  Äyräs-Blumberg
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum29.11.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum03.12.2019
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum03.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum05.12.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum05.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum10.12.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget 1. i proposition RP 95/2019 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 2. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum10.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum13.12.2019
Riksdagen godkände lagförslaget 1. i proposition RP 95/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 2. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum13.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum17.12.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum17.12.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat05.12.2019
Behandlingen avslutad05.12.2019
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 3.1.2020 13:31