Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 95/2020 rd

Senast publicerat 04-08-2020 17:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 95/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 25 § i lagen om arbetslöshetskassor

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Stadfäst
26.06.2020
Författningssamlingen
505/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om temporär ändring av 25 § i lagen om arbetslöshetskassor
Stadfäst
26.06.2020
Författningssamlingen
506/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.06.2020Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandespecialsakkunnigJouni RehunenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

05.06.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

09.06.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

12.06.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2020.

Första behandlingen

16.06.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 95/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

22.06.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 95/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

23.06.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

24.06.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat10.06.2020
Behandlingen avslutad12.06.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

arbetslöshetspenningarbetslöshetsersättningararbetslöshetskassorcoronavirussmittsamma sjukdomarutkomstskydd för arbetslösafinansiering