Senast publicerat 17-01-2017 14:06
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 96/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Behandling
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
Stadfäst
20.05.2016
Författningssamlingen
381/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.10.2015UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknarefamilje- och omsorgsministerJuha RehulaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.10.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

04.11.2015
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

29.04.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.5.2016.

Första behandlingen

03.05.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 96/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

10.05.2016
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 96/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

13.05.2016
sv Eduskunnan vastaus.

Leverans av riksdagens svar

13.05.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat05.11.2015
Behandlingen avslutad28.04.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

utvecklingsstördahandikappadegrundrättighetersjälvbestämmandevård av utvecklingsstördarättsskyddfrihetsberövandejämlikhetinstitutionsvårdkroppsvisitationFörenta nationerna