Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 96/2019 rd

Senast publicerat 30-01-2020 14:01
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 96/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av sanering av förorenade områden

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om stödjande av sanering av förorenade områden
Stadfäst
19.12.2019
Författningssamlingen
1451/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum28.11.2019Undertecknaremiljö- och klimatministerKrista MikkonenUndertecknareMiljöministerietFöredraganderegeringssekreterareNoora HerranenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

29.11.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.12.2019
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

Bordläggning av betänkandet

04.12.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.12.2019.

Första behandlingen

05.12.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 96/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

10.12.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 96/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

11.12.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

12.12.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat04.12.2019
Behandlingen avslutad04.12.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

förorenade områdenrengöringstatsbidragavgifteråterkravövervakningnärings-, trafik- och miljöcentralerförvaltning