Senast publicerat 26-04-2019 14:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 97/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller en reform av skatteuppbörden, av verkställandet av beskattningen och av vissa påföljdsavgifter

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga i delegationen

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om skatteuppbörd
Stadfäst
12.01.2018
Författningssamlingen
11/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd
Stadfäst
12.01.2018
Författningssamlingen
12/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av inkomstskattelagen
Stadfäst
12.01.2018
Författningssamlingen
13/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 2 och 9 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
Stadfäst
12.01.2018
Författningssamlingen
14/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
Stadfäst
12.01.2018
Författningssamlingen
15/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum14.09.2017UndertecknareFinansministerietUndertecknarefinansministerPetteri OrpoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

15.09.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

19.09.2017
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

13.12.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.12.2017.

Första behandlingen

14.12.2017
Ärendet avfört från dagordningen.

Första behandlingen

14.12.2017
Ärendet avfört från dagordningen.

Första behandlingen

14.12.2017
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

15.12.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-42. i proposition RP 97/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

18.12.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

19.12.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-42. i proposition RP 97/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

21.12.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

22.12.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat22.09.2017
Behandlingen avslutad13.12.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

beskattningskatteuppbördinkomstskattfastighetsskattarvsskattgåvoskattpåföljderöverlåtelseskattanmälningspliktelektronisk ärendehanteringkorruptionskattepliktoffentlighetbeslutskattedeklarationerändringssökandebeskattning enligt uppskattningavgiftersocialskyddsavgifterstipendier