RP 97/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller en reform av skatteuppbörden, av verkställandet av beskattningen och av vissa påföljdsavgifter

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeBeredning i delegationen
Utfrågning av sakkunniga i delegationen
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om skatteuppbörd
Stadfäst12.01.2018
Författningssamlingen11/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd
Stadfäst12.01.2018
Författningssamlingen12/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av inkomstskattelagen
Stadfäst12.01.2018
Författningssamlingen13/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 2 och 9 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
Stadfäst12.01.2018
Författningssamlingen14/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
Stadfäst12.01.2018
Författningssamlingen15/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 37
Överlämnats
Datum14.09.2017
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum15.09.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum19.09.2017
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum19.09.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum13.12.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.12.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum13.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum14.12.2017
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Första behandlingen
Plenum
Datum14.12.2017
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Första behandlingen
Plenum
Datum14.12.2017
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum14.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum15.12.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-42. i proposition RP 97/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum15.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum18.12.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum18.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum19.12.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-42. i proposition RP 97/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum19.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum21.12.2017
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum22.12.2017
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat22.09.2017
Behandlingen avslutad13.12.2017
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordbeskattning  skatteuppbörd  inkomstskatt  fastighetsskatt  arvsskatt  gåvoskatt  påföljder  överlåtelseskatt  anmälningsplikt  elektronisk ärendehantering  korruption  skatteplikt  offentlighet  beslut  skattedeklarationer  ändringssökande  beskattning enligt uppskattning  avgifter  socialskyddsavgifter  stipendier   
Senast publicerat 26.4.2019 14:31