RP 97/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUtskott
Begäran om delegation
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik Protokoll om ändring i avtalet den 19 februari 2016 mellan Republiken Finland och Förbundsrepubliken Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
Överlämnats
Datum04.12.2019
Undertecknarefinansminister
Mika  Lintilä
UndertecknareFinansministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Anders   Colliander
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum05.12.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum11.12.2019
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum11.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat13.12.2019
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 13.12.2019 11:46