Senast publicerat 03-08-2020 09:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 97/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 (RP 88/2020 rd)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Förberedande debatt

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 IV tilläggsbudgeten för 2020
Författningssamlingen
511/2020
Beslut
Godkänts med ändringar

Regeringens proposition Överlämnats

Datum11.06.2020UndertecknarefinansministerMatti VanhanenUndertecknareFinansministerietFöredragandebudgetrådAnnika KlimenkoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

12.06.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

16.06.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

23.06.2020
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Bordläggning av betänkandet

24.06.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.6.2020.

Enda behandlingen

26.06.2020
Riksdagen godkände förslaget till en fjärde tilläggsbudget för 2020 i proposition RP 88/2020 rd och den kompletterande propositionen RP 97/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 23-27/2020 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den fjärde tilläggsbudgeten för 2020. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat23.06.2020
Behandlingen avslutad24.06.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

statsbudgeterrederiverksamhethavstrafikhavstransportcoronavirussmittsamma sjukdomarTilläggsbudgetar