Senast publicerat 30-03-2023 11:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 97/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag
Stadfäst
29.06.2021
Författningssamlingen
609/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum03.06.2021UndertecknarenäringsministerMika LintiläUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandeindustrirådMikko HuuskonenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

04.06.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.06.2021
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som kulturutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

15.06.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2021.

Första behandlingen

16.06.2021
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

17.06.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 97/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

21.06.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

23.06.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 97/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

23.06.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

24.06.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.06.2021
Behandlingen avslutad15.06.2021

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

företagcoronavirussmittsamma sjukdomarföretagsstödhandelsomsättningkostnadersmå och medelstora företagverksamhetslokaler