RP 98/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen och till vissa lagar som har samband med den

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av 8 och 16 kap. i försäkringsbolagslagen
Stadfäst30.12.2015
Författningssamlingen1665/2015
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 1 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
Stadfäst30.12.2015
Författningssamlingen1666/2015
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
Stadfäst30.12.2015
Författningssamlingen1667/2015
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 126 och 127 § i lagen om pension för lantbruksföretagare
Stadfäst30.12.2015
Författningssamlingen1668/2015
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag
Stadfäst30.12.2015
Författningssamlingen1669/2015
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 2
Överlämnats
Datum22.10.2015
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Hanna  Mäntylä
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum23.10.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum03.11.2015
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum04.11.2015
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum04.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum09.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015.
 
Behandling
Plenum
Datum09.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum10.12.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i proposition RP 98/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum10.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum14.12.2015
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-7. i proposition RP 98/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum14.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum21.12.2015
Dokument
sv Eduskunnan vastaus.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum22.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Utskottsbehandling
Överlämnat05.11.2015
Behandlingen avslutad08.12.2015
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordbokföring  försäkringsbolag  arbetspensioner  pensionsstiftelser  utlänningar  lag om sjömanspensioner  lag om pension för lantbruksföretagare  Försäkringskassor 
Senast publicerat 17.2.2017 16:00