Senast publicerat 17-02-2017 16:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 98/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 8 och 16 kap. i försäkringsbolagslagen
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1665/2015
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 1 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1666/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1667/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 126 och 127 § i lagen om pension för lantbruksföretagare
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1668/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1669/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.10.2015UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknaresocial- och hälsovårdsministerHanna MäntyläStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.10.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

03.11.2015
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

04.11.2015
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

09.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015.

Första behandlingen

10.12.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i proposition RP 98/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

14.12.2015
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-7. i proposition RP 98/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

21.12.2015
sv Eduskunnan vastaus.

Leverans av riksdagens svar

22.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat05.11.2015
Behandlingen avslutad08.12.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

bokföringförsäkringsbolagarbetspensionerpensionsstiftelserutlänningarlag om sjömanspensionerlag om pension för lantbruksföretagareFörsäkringskassor