RP 98/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av vissa avtal om beskattning av inkomster från sparande och med förslag till lagar om upphävande av lagarna om godkännande av vissa bestämmelser i avtalen och upphävande av 4 § 4 mom. och 5 § 2 mom. i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUtskott
Begäran om delegation
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Brittiska Jungfruöarna om beskattning av inkomster från sparande
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Caymanöarna om beskattning av inkomster från sparande
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Guernsey om beskattning av inkomster från sparande
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Jersey om beskattning av inkomster från sparande
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 12
Överlämnats
Datum04.12.2019
Undertecknarefinansminister
Mika  Lintilä
UndertecknareFinansministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Anders   Colliander
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum05.12.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum11.12.2019
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum11.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat13.12.2019
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 13.12.2019 11:46