Senast publicerat 24-05-2022 13:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 98/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1207/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 25 § i fordonslagen
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1208/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om bildprogram
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1209/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om varningsmeddelanden
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1210/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 161 § i markanvändnings- och bygglagen
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1211/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum11.06.2020UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandekommunikationsrådEmil AspStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

12.06.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

16.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet, utrikesutskottetoch kulturutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

01.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2020.

Första behandlingen

02.12.2020
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

04.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 98/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

07.12.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 98/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

18.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

21.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat24.09.2020
Behandlingen avslutad26.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

elektronisk kommunikationkommunikationinformationsförmedlingdirektivdatanätEuropeiska unionen