Senast publicerat 04-07-2022 11:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 98/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om öppenhetsregistret

(Lobbningsregister)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Remissdebatt

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om öppenhetsregistret
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum16.06.2022UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandespecialsakkunnigSami DemirbasStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

17.06.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

22.06.2022
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

öppenhetoffentlighetregisterjuridisk personföretagintressebevakninglobbyingministerierparlamentriksdagsarbetebeslutsfattanderapporteringStatens revisionsverk