RP 99/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 6 § i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum04.12.2019
Undertecknareundervisningsminister
Li  Andersson
UndertecknareUndervisnings- och kulturministeriet
Undertecknareregeringsråd
Janne   Öberg
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum05.12.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum11.12.2019
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum11.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat12.12.2019
+ Kulturutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 15.1.2020 12:58