Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 99/2019 rd

Senast publicerat 24-08-2020 13:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 99/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering
Stadfäst
13.03.2020
Författningssamlingen
114/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum04.12.2019UndertecknareundervisningsministerLi AnderssonUndertecknareUndervisnings- och kulturministerietUndertecknareregeringsrådJanne  Öberg Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

05.12.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

11.12.2019
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

25.02.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2020.

Första behandlingen

26.02.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 99/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

03.03.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 99/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

05.03.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

06.03.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat12.12.2019
Behandlingen avslutad21.02.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

utbildningssystemutvärderingcentrerutbildningspolitikrätt till informationtystnadspliktsärskilt stödstuderandeeleverUtbildningsstyrelsen