Direkt till innehållet

RP 99/2020 rd

Senast publicerat 29-09-2020 11:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 99/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 26 § i konkurrenslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Regeringens proposition Överlämnats

Datum11.06.2020UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringsrådVirve HaapajärviStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

12.06.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

01.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

18.09.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.9.2020.

Första behandlingen

22.09.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 106/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen förkastade lagförslaget i proposition RP 99/2020 rd. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

25.09.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 106/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i proposition RP 99/2020 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat
.

Riksdagens svar

25.09.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

29.09.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat08.09.2020
Behandlingen avslutad17.09.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

konkurrensföretagsköputsatt tidcoronavirussmittsamma sjukdomarbegäran om informationsamrådsförfarandeövervakningKonkurrens- och konsumentverket