Senast publicerat 07-02-2022 16:06
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 99/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ändring av fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om avtalet om ändring av fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen
Stadfäst
19.11.2021
Författningssamlingen
943/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
 Avtal om ändring av fördraget om inrättande av europeiska stabilitetsmekanismen mellan konungariket Belgien, förbundsrepubliken Tyskland, republiken Estland, Irland, republiken Grekland, konungariket Spanien, republiken Frankrike, republiken Italien, republiken Cypern, republiken Lettland, republiken Litauen, storhertigdömet Luxemburg, republiken Malta, konungariket Nederländerna, republiken Österrike, republiken Portugal, republiken Slovenien, republiken Slovakien och republiken Finland
Beslut
Godkänts

Regeringens proposition Överlämnats

Datum10.06.2021UndertecknarekommunministerSirpa PaateroUndertecknareFinansministerietFöredraganderegeringsrådSeppo TanninenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

11.06.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.09.2021
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Remissdebatt

16.09.2021
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som grundlagsutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

26.10.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.10.2021.

Första behandlingen

27.10.2021
Den allmänna debatten och behandlingen av ärendet avbröts.

Första behandlingen

28.10.2021
Ärendet bordlagt till nästa plenum

Första behandlingen

28.10.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 99/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Dels enda, dels andra behandlingen

09.11.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Dels enda, dels andra behandlingen

10.11.2021
Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 99/2021 rd.
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 99/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

11.11.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

12.11.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat17.09.2021
Behandlingen avslutad22.10.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

stabiliseringsmekanismereuroområdetinternationella överenskommelserbankerekonomiska kriserföregripanderiskhanteringfonderskulderEuropeiska unionenBelgienTysklandEstlandIrlandGreklandSpanienFrankrikeItalienCypernLettlandLitauenLuxemburgMaltaNederländernaÖsterrikePortugalSlovenienSlovakien