Senast publicerat 17-06-2022 13:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 99/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelat i plenum

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av utlänningslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum16.06.2022UndertecknareinrikesministerKrista MikkonenUndertecknareInrikesministerietFöredragandeledande expertBerit KiuruStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

17.06.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

utlänningarvisumtredjeländeruppehållstillståndstuderandeforskarearbetstagareledare (roll)diplomaterfamiljemedlemmarSchengenavtalenMigrationsverketMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata