Senast publicerat 20-06-2022 13:27
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SÄ 13/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om de inre marknaderna för förnybara gaser och naturgaser och för vätgas (omarbetning)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

25.02.2022
Europeiska kommissionen sände ärendet till riksdagen som subsidiaritetsärende.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

gasernaturgasväteinre marknadEU-förordningarEuropeiska unionen