Senast publicerat 20-06-2022 13:42
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SÄ 17/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

17.02.2022
Europeiska kommissionen sände ärendet till riksdagen som subsidiaritetsärende.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

flyttningsrörelseasylpolitikgränsövervakningSchengenavtalenEU-länderEU-förordningarEuropeiska unionen