Senast publicerat 19-09-2022 00:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SÄ 54/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om återvinning och förverkande av tillgånga

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

23.06.2022
Europeiska kommissionen sände ärendet till riksdagen som subsidiaritetsärende.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

organiserad brottslighetbrottsbekämpningförverkandepåföljdEU-direktivEuropeiska unionen