Senast publicerat 23-09-2022 00:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SÄ 58/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om restaurering av natur

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

28.06.2022
Europeiska kommissionen sände ärendet till riksdagen som subsidiaritetsärende.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

ekosystem (ekologi)förlust av biologisk mångfaldnaturens mångfaldrekonstruktion (återskapande av naturtillstånd)EU-förordningarEuropeiska unionen