Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

SÄ 59/2020 rd

Senast publicerat 09-09-2020 16:13
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SÄ 59/2020 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion vad gäller datumet för tillämpning och vissa andra datum som anges i den förordningen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

09.09.2020
Europeiska kommissionen sände ärendet till riksdagen som subsidiaritetsärende.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument