Senast publicerat 15-12-2022 14:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SÄ 61/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om exceptionellt makroekonomiskt stöd till Ukraina

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

05.07.2022
Europeiska kommissionen sände ärendet till riksdagen som subsidiaritetsärende.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

finansieringutlandsbiståndkrigryska invasionen av Ukraina 2022UkrainaEuropeiska unionen