Senast publicerat 15-10-2022 00:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SÄ 67/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av instrumentet för förstärkning av den europeiska försvarsindustrin genom gemensam upphandling

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

19.07.2022
Europeiska kommissionen sände ärendet till riksdagen som subsidiaritetsärende.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

försvarspolitikförsvarsmaterielindustrioffentlig upphandlingEU-länderEU-förordningarEuropeiska unionen