Senast publicerat 20-06-2022 10:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SÄ 7/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om automatiskt utbyte av uppgifter för polissamarbete (”Prüm II”) och om ändring av rådets beslut 2008/615/RIF och 2008/616/RIF samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2018/1726, 2019/817 och 2019/818

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

01.02.2022
Europeiska kommissionen sände ärendet till riksdagen som subsidiaritetsärende.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

polisenbrottsbekämpninginformationssysteminformationsutbytedatabaserEU-länderEU-förordningarEuropeiska unionenEuropol