Senast publicerat 15-12-2022 14:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SÄ 71/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om exceptionellt makroekonomiskt stöd till Ukraina, förstärkning av den gemensamma avsättningsfonden genom garantier från medlemsstaterna och särskilda avsättningar för vissa finansiella skulder med anknytning till Ukraina som garanteras enligt beslut nr 466/2014/EU och om ändring av beslut (EU) 2022/1201

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

09.09.2022
Europeiska kommissionen sände ärendet till riksdagen som subsidiaritetsärende.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

ekonomisk politikmakroekonomi (ekonomi)finansieringkompanjonskapekonomiska kriserryska invasionen av Ukraina 2022UkrainaEuropeiska unionen