Senast publicerat 15-11-2022 00:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SÄ 72/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om upphävande av rådets direktiv 89/629/EEG

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

22.09.2022
Europeiska kommissionen sände ärendet till riksdagen som subsidiaritetsärende.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

flygplanbullerEU-direktivEuropeiska unionen