Senast publicerat 15-12-2022 14:15
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SÄ 73/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om icke-erkännande av ryska resehandlingar som utfärdats i ockuperade utländska regioner

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

03.10.2022
Europeiska kommissionen sände ärendet till riksdagen som subsidiaritetsärende.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

resedokumentvisumockuperade områdenryska invasionen av Ukraina 2022UkrainaRysslandEuropeiska unionen