Senast publicerat 16-12-2022 00:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SÄ 79/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ett Europaår för kompetens 2023

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

20.10.2022
Europeiska kommissionen sände ärendet till riksdagen som subsidiaritetsärende.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

arbetskraftspolitikkunnandeEuropeiska unionen