Senast publicerat 20-06-2022 13:06
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SÄ 8/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om byggnaders energiprestanda (omarbetning)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

04.02.2022
Europeiska kommissionen sände ärendet till riksdagen som subsidiaritetsärende.

Bordläggning av betänkandet

16.03.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.3.2022.

Enda behandlingen

17.03.2022
Riksdagen beslutade avge ett motiverat yttrande om tillämpning av subsidiaritetsprincipen i subsidiaritetsärende SÄ 8/2022 rdenligt stora utskottets betänkande. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

18.03.2022
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

18.03.2022
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat
Behandlingen avslutad11.03.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

byggnaderenergieffektivitetEU-direktivEuropeiska unionen