Senast publicerat 11-01-2023 00:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SÄ 81/2022 rd

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 389/2012 vad gäller utbyte av information i de elektroniska registren över ekonomiska aktörer som flyttar punktskattepliktiga varor mellan medlemsstater för kommersiella ändamål

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

25.10.2022
Europeiska kommissionen sände ärendet till riksdagen som subsidiaritetsärende.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

accisinformationsförmedlingskattefrihetregistersaker (föremål)EU-förordningarEuropeiska unionen