Senast publicerat 22-03-2022 11:09
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SÄ 86/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (omarbetning)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

24.01.2022
Europeiska kommissionen sände ärendet till riksdagen som subsidiaritetsärende.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

demokratipartierstiftelserEU-förordningarEuropeiska unionen