Senast publicerat 22-03-2023 13:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SÄ 89/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om åtgärder för en hög nivå av interoperabilitet inom den offentliga sektorn i hela unionen (akten om ett interoperabelt Europa)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

22.11.2022
Europeiska kommissionen sände ärendet till riksdagen som subsidiaritetsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

offentliga sektorninteroperabilitetEU-förordningarEuropeiska unionen