Senast publicerat 20-06-2022 13:21
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SÄ 9/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser och om upphävande av direktiv 2008/99/EG

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

01.02.2022
Europeiska kommissionen sände ärendet till riksdagen som subsidiaritetsärende.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

miljöskyddstraffrättEU-direktivEuropeiska unionen