Senast publicerat 22-03-2023 13:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SÄ 90/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om märkning av ekologiskt sällskapsdjursfoder

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

29.11.2022
Europeiska kommissionen sände ärendet till riksdagen som subsidiaritetsärende.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

djurmatförpackningsmärkningarekologisk produktionekologisk matEU-förordningarEuropeiska unionen