Senast publicerat 22-03-2023 13:39
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SÄ 94/2022 rd

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om resultatet av stöd till el från förnybara energikällor som beviljas genom anbudsförfaranden i unionen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

06.12.2022
Europeiska kommissionen sände ärendet till riksdagen som subsidiaritetsärende.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

sanktionerekonomiska sanktionerverkställighetövervakningpåföljderEU-länderEuropeiska unionen