Senast publicerat 22-03-2023 14:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SÄ 96/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om standarder för likabehandlingsorgan på området likabehandling av och lika möjligheter för kvinnor och män i fråga om anställning och yrke och om strykning av artikel 20 i direktiv 2006/54/EG och artikel 11 i direktiv 2010/41/EU

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Subsidiaritetsärende tagits upp förbehandling

14.12.2022
Europeiska kommissionen sände ärendet till riksdagen som subsidiaritetsärende.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

jämlikhetjämställdhetorgan (organisationer)icke-diskrimineringEU-direktivEuropeiska unionen