Senast publicerat 15-01-2020 16:28
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRM 2/2018 rd

Statsrådets meddelande till riksdagen om förlängning av giltighetstiden för statsborgen som ställts för finansieringen av Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets meddelande Överlämnats

Datum08.11.2018Lämnats avfinansministerPetteri OrpoStatsrådet lämnade en utredning.

Meddelat i plenum

09.11.2018
Överlämnandet av statsrådets meddelande meddelades i plenum.

Enda behandling

13.11.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandling

14.11.2018
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

15.11.2018
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

16.11.2018
Leverans av riksdagens skrivelse

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

statsgarantimasskuldebrevfinansieringGreklandeuroområdetmedelanskaffningstatsskuldutsatt tidEuropeiska unionenEuropeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument