SRR 1/2015 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2016—2019

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum28.09.2015
FöredragandeFinansministeriet
Föredragandebudgetchef
Hannu   Mäkinen
Statsrådet lämnade redogörelsen .
Meddelat i plenum
Datum29.09.2015
sv_Valtioneuvoston selonteon antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum29.09.2015
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum01.10.2015
Ärendet avfört från dagordningen..
 
Remissdebatt
Plenum
Datum02.10.2015
Ärendet avfört från dagordningen..
 
Remissdebatt
Plenum
Datum06.10.2015
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som övriga utskott kan lämna utlåtande till senast 23.10.2015.
 
Behandling
Plenum
Datum06.10.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum19.11.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2015.
 
Behandling
Plenum
Datum19.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum24.11.2015
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum24.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum25.11.2015
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 1/2015 rd.
 
Behandling
Plenum
Datum25.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum26.11.2015
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum27.11.2015
sv_Eduskunnan kirjelmän toimittaminen
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum15.10.2015
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum21.10.2015
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum08.10.2015
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum09.10.2015
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum15.10.2015
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum21.10.2015
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum23.10.2015
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum11.03.2016
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat08.10.2015
Behandlingen avslutad16.11.2015
+ Finansutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Finansutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Finansutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Finansutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Finansutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Lagutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Finansutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Kulturutskottet
+ Finansutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Finansutskottet
+ Kulturutskottet
+ Finansutskottet
+ Kulturutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Finansutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Finansutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Stora utskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Stora utskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Lagutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Lagutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Lagutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Lagutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Lagutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Lagutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Lagutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Lagutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Lagutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Miljöutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Miljöutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Lagutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Lagutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Lagutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Lagutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Lagutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Lagutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Kulturutskottet
+ Lagutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Lagutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Lagutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Kommunikationsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordoffentlig ekonomi  statsekonomi  finanspolitik  ekonomisk politik   
Senast publicerat 12.11.2019 16:43