SRR 1/2017 rd

Statsrådets redogörelse om det globala handlingsprogrammet Agenda 2030 för hållbar utveckling Hållbar utveckling i Finland – långsiktigt, koherent och inkluderande

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeRiksdagens svar och skrivelse
Riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum02.02.2017
FöredragandeStatsrådets kansli
Föredragandeunderstatssekreterare
Timo  Lankinen
Statsrådet lämnade redogörelsen .
Meddelat i plenum
Datum07.02.2017
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum15.02.2017
Ärendet remitterades till framtidsutskottet, som utrikesutskottet, förvaltningsutskottet, kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, social- och hälsovårdsutskottet, ekonomiutskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum15.02.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum12.09.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.9.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum12.09.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum13.09.2017
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 1/2017 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum13.09.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum14.09.2017
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat17.02.2017
Behandlingen avslutad07.06.2017
+ Framtidsutskottet
+ Miljöutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Utrikesutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordhållbar utveckling  global styrning  samhällspolitik  hantering av förändringar  jämlikhet  klimatpolitik  sysselsättningspolitik   
Senast publicerat 07-02-2019 15:49