Senast publicerat 07-02-2019 15:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 1/2017 rd

Statsrådets redogörelse om det globala handlingsprogrammet Agenda 2030 för hållbar utveckling Hållbar utveckling i Finland – långsiktigt, koherent och inkluderande

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum02.02.2017FöredragandeStatsrådets kansliFöredragandeunderstatssekreterareTimo LankinenStatsrådet lämnade redogörelsen .

Meddelat i plenum

07.02.2017
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

15.02.2017
Ärendet remitterades till framtidsutskottet, som utrikesutskottet, förvaltningsutskottet, kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, social- och hälsovårdsutskottet, ekonomiutskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

12.09.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.9.2017.

Enda behandlingen

13.09.2017
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 1/2017 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

14.09.2017
Riksdagens skrivelse.

Utskottsbehandling

Överlämnat17.02.2017
Behandlingen avslutad07.06.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

hållbar utvecklingglobal styrningsamhällspolitikhantering av förändringarjämlikhetklimatpolitiksysselsättningspolitik