Senast publicerat 05-07-2019 11:11
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 1/2018 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019—2022

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum13.04.2018FöredragandeFinansministerietFöredragandeavdelningschefHannu MäkinenStatsrådet lämnade redogörelsen .

Meddelat i plenum

13.04.2018
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

17.04.2018
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten kan lämna utlåtande till senast 18.5.2018.

Bordläggning av betänkandet

21.06.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.6.2018.

Enda behandlingen

25.06.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

27.06.2018
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 1/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

28.06.2018
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

29.06.2018
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat20.04.2018
Behandlingen avslutad20.06.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

offentlig ekonomiekonomisk politikstatsekonomilandskap (provinser)kommunal ekonomisocialskyddfonder