Senast publicerat 20-12-2019 12:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 2/2018 rd

Statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum17.05.2018FöredragandeJord- och skogsbruksministerietFöredragandeöverdirektörPentti LähteenojaStatsrådet lämnade redogörelsen .

Meddelat i plenum

18.05.2018
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

23.05.2018
Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet, som förvaltningsutskottet, kommunikationsutskottet, försvarsutskottet, framtidsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

28.11.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2018.

Enda behandlingen

29.11.2018
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 2/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

30.11.2018
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

04.12.2018
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat25.05.2018
Behandlingen avslutad13.11.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

geografisk informationgeografiska informationssystemlägeadresser (kommunikation)karttjänsteroffentliga sektorn