Senast publicerat 02-11-2021 13:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 2/2020 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp av Finland, Irland, Kroatien, Lettland, Nederländerna, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike för beredskapsperioden 1.7–31.12.2020

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum23.04.2020FöredragandeUtrikesministerietFöredragandeambassadrådOuti HyvärinenStatsrådet lämnade redogörelsen .

Meddelat i plenum

24.04.2020
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

06.05.2020
Ärendet remitterades till utrikesutskottet, som försvarsutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

26.05.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.5.2020.

Enda behandlingen

27.05.2020
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 2/2020 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

28.05.2020
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

29.05.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat08.05.2020
Behandlingen avslutad14.05.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

krishanteringberedskapsstyrkorutrikespolitiksäkerhetspolitikförsvarspolitikNederländernaIrlandÖsterrikeKroatienLettlandSverigeTysklandTjeckienmilitärt samarbeteEuropeiska unionen