Senast publicerat 17-03-2023 12:21
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 2/2021 rd

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021-2032

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum15.04.2021FöredragandeKommunikationsministerietFöredragandetrafikrådHanna PeräläStatsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

20.04.2021
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

26.05.2021
Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

30.06.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.7.2021.

Enda behandlingen

01.07.2021
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 2/2021 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

01.07.2021
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

02.07.2021
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat27.05.2021
Behandlingen avslutad22.06.2021

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

trafiksystemtrafiklederpersontrafikdatakommunikationgodstrafiktrafiksäkerhetmiljökonsekvensbedömningEuropeiska unionen