Senast publicerat 30-01-2023 14:39
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 2/2022 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum13.04.2022FöredragandeFinansministerietFöredragandebudgetrådAnnika KlimenkoStatsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

19.04.2022
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

19.04.2022
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten kan lämna utlåtande till senast 19.5.2022.

Bordläggning av betänkandet

14.06.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2022.

Enda behandlingen

15.06.2022
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

17.06.2022
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 2/2022 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

17.06.2022
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

21.06.2022
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat22.04.2022
Behandlingen avslutad14.06.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

offentlig ekonomiekonomisk politikfinanspolitikstatsekonomikommunal ekonomi