SRR 3/2016 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2017—2020

Uppställande av ramar för statsfinanserna

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum14.04.2016
FöredragandeFinansministeriet
Föredragandeavdelningschef
Hannu  Mäkinen
Statsrådet lämnade redogörelsen .
Meddelat i plenum
Datum19.04.2016
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum19.04.2016
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten kan lämna utlåtande till senast 13.5.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum19.04.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum17.06.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.6.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum17.06.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum22.06.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum22.06.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum23.06.2016
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 3/2016 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum23.06.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum23.06.2016
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum27.06.2016
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat22.04.2016
Behandlingen avslutad14.06.2016
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Finansutskottet
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Finansutskottet
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Finansutskottet
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Finansutskottet
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Skattedelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Finansutskottet
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Finansutskottet
+ Arbets- och näringsdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Finansutskottet
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Finansutskottet
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Finansutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Lagutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Miljöutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Stora utskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordoffentlig ekonomi  stabiliseringsmekanismer  rambudget  ekonomisk politik  finanspolitik  statsekonomi  samhällsekonomi   
Senast publicerat 5.4.2017 13:49