Senast publicerat 02-06-2021 10:37
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 3/2020 rd

Statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum08.10.2020FöredragandeStatsrådets kansliFöredragandekonsultativ tjänstemanTaina KulmalaStatsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

09.10.2020
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.11.2020
Ärendet remitterades till framtidsutskottet, som utrikesutskottet, förvaltningsutskottet, kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet, ekonomiutskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat11.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

hållbar utvecklingfattigdomhälsavälfärdutbildningvattenenergiarbeteekonomisk tillväxtindustriinnovationerojämlikhetinstitutionerkonsumtionklimathavvattendragstäderrättsstatFörenta nationerna