Senast publicerat 15-02-2018 15:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 6/2016 rd

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum17.06.2016FöredragandeUtrikesministerietFöredragandeutrikesrådHannu Kyröläinen Statsrådet lämnade redogörelsen .

Meddelat i plenum

21.06.2016
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

21.06.2016
Ärendet remitterades till utrikesutskottet, som förvaltningsutskottet, försvarsutskottet och framtidsutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

12.12.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.12.2016.

Enda behandlingen

13.12.2016
Ärendet avfört från dagordningen.

Enda behandlingen

21.12.2016
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 6/2016 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

22.12.2016
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

23.12.2016
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat22.06.2016
Behandlingen avslutad22.11.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

utrikespolitiksäkerhetspolitiksamarbeteSverigeFörenta staternaRysslandflyttningsrörelsejämställdhetmänskliga rättigheterfredsmäklingkriserförsvarspolitikNato