SRR 6/2016 rd

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Statsrådets redogörelse, förfarande

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum17.06.2016
FöredragandeUtrikesministeriet
Föredragandeutrikesråd
Hannu  Kyröläinen
Statsrådet lämnade redogörelsen .
Meddelat i plenum
Datum21.06.2016
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum21.06.2016
Ärendet remitterades till utrikesutskottet, som förvaltningsutskottet, försvarsutskottet och framtidsutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum21.06.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum12.12.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.12.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum12.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum13.12.2016
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Behandling
Plenum
Datum13.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum21.12.2016
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 6/2016 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum21.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum22.12.2016
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum23.12.2016
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat22.06.2016
Behandlingen avslutad22.11.2016
+ Utrikesutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordutrikespolitik  säkerhetspolitik  samarbete  Sverige  Förenta staterna  Ryssland  flyttningsrörelse  jämställdhet  mänskliga rättigheter  fredsmäkling  kriser  försvarspolitik  Nato 
Senast publicerat 15-02-2018 15:52