SRR 6/2017 rd

Statsrådets framtidsredogörelse, del 1 Bred förståelse av förändringarna i arbetslivet

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum08.06.2017
FöredragandeStatsrådets kansli
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Taina  Kulmala
Statsrådet lämnade redogörelsen .
Meddelat i plenum
Datum09.06.2017
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum20.06.2017
Ärendet remitterades till framtidsutskottet, som kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum20.06.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum23.02.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.2.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum23.02.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum27.02.2018
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 6/2017 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum27.02.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum09.03.2018
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum14.03.2018
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat08.09.2017
Behandlingen avslutad14.12.2017
+ Framtidsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Kulturutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordframtid  arbete  välfärdsstat  produktivitet  konkurrenskraft  arbetsliv  digitalisering (process)   
Senast publicerat 6.6.2019 11:25