Senast publicerat 06-06-2019 11:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 6/2017 rd

Statsrådets framtidsredogörelse, del 1 Bred förståelse av förändringarna i arbetslivet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum08.06.2017FöredragandeStatsrådets kansliFöredragandekonsultativ tjänstemanTaina KulmalaStatsrådet lämnade redogörelsen .

Meddelat i plenum

09.06.2017
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.06.2017
Ärendet remitterades till framtidsutskottet, som kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

23.02.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.2.2018.

Enda behandlingen

27.02.2018
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 6/2017 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

09.03.2018
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

14.03.2018
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat08.09.2017
Behandlingen avslutad14.12.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

framtidarbetevälfärdsstatproduktivitetkonkurrenskraftarbetslivdigitalisering (process)