Senast publicerat 30-01-2023 15:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 6/2021 rd

Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum17.06.2021FöredragandeArbets- och näringsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanSari HaavistoStatsrådet lämnade redogörelsen.

Meddelat i plenum

18.06.2021
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

15.09.2021
Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som revisionsutskottet, kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

10.05.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.5.2022.

Enda behandlingen

11.05.2022
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

13.05.2022
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 6/2021 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

17.05.2022
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

18.05.2022
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat23.09.2021
Behandlingen avslutad22.04.2022

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

integrationsfrämjandeinvandrareflyttningsrörelsesysselsättningspolitikarbetskraftspolitikbasserviceutbildningrådgivning