Senast publicerat 31-01-2020 09:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo SRR 7/2018 rd

Statsrådets redogörelse om informationspolitiken och artificiell intelligens

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets redogörelse Överlämnats

Datum05.12.2018FöredragandeFinansministerietFöredragandeunderstatssekreterarePäivi NergStatsrådet lämnade redogörelsen .

Meddelat i plenum

10.12.2018
Överlämnandet av statsrådets redogörelse meddelades i plenum.

Remissdebatt

13.12.2018
Ärendet remitterades till kulturutskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

13.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.3.2019.

Enda behandlingen

14.03.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 7/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

21.03.2019
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

25.03.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat14.12.2018
Behandlingen avslutad05.03.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

kunskapinformationshanteringartificiell intelligenspolitikdigitalisering (process)teknologikunskapsekonomi